ŠKOLA JÓGY, která ŽIJE V SOULADU V KORUNÁCH
KURZ INSTRUKTORA JÓGY (AKREDITOVANÝ KURZ JÓGY MŠMT)


S potěšením vás zveme na kurz akreditovaný MŠMT ČR Instruktor/ka jógy skrze školu jógy Žít v souladu v Korunách, která probíhá od r. 2015.

Úspěšní absolventi získají osvědčení opravňující k vydání živnostenského listu pro vytvoření vázané živnosti: instruktor jógy.

„Gnóthi Seautón“ „Poznej sám sebe“
- nápis, který byl vytesán na vchod do světoznámé věštírny ve starořeckých Delfách


Tento kurz je určen pro budoucí učitele jógy, kteří právě začínají a cítí potřebu zkvalitnit svůj životní styl i pro již zkušené instruktory, kteří prohlubují své jógové poznání a v neposlední řadě pro všechny ty, kteří si chtějí prohloubit vlastní vědomí. Není jiného záměru, než v pravdivém přístupu zprostředkovat návrat k čisté a původní podstatě nás samotných, nabídnout plné ponoření do jógového způsobu života, zaměřit se na dovednosti potřebné pro výuku a sdílení jógy a rozvinout osobní prožitek. Prostřednictvím hluboké práce, jak fyzicky, tak duševně poskytuje kurz účastníkům cenné nástroje, které jim pomohou pokročit ve své fyzické i duchovní práci na další úroveň a vytvořit si základ pro vlastní pedagogickou praxi.

Kurz je rozdělen do 8 víkendů, v rámci kterých si osvojíte veškeré znalosti a dovednosti v oblasti jógy, asistence a bezpečného navádění do pozic. Těmito setkáními Vás provedou naše lektorky s mnohaletými ...až 60-ti letými zkušenostmi…promlouváme k sobě navzájem, posilujeme srdce všude tam, kde se to zdá nemožné, sdílíme zkušenosti předků, Mistrů... Jsme zde pro ty, jež chtějí poznat sebe.
Meditativní styl jógy je na kurzu orientován prakticky k vnitřnímu sebezkoumání, sebedotazování, k introspekci, cestou do hlubin sama sebe.

Přijďte se ponořit do hlubin hatha, jin, power, vinyasa, ashtanga jógy.

Naše škola integruje královskou jógu, tradiční styly jógy a současné směry a je souhrnem mnoha, často na první pohled různorodých cest a prostředků, jak dosáhnout Absolutna (Brahman), uvědomění si a prožití vlastní podstaty (Átman), naplnění svého životního cíle a úkolu (Dharma) a poznání konečné svobody (Mókša). Učí studenty podstatě jógy. Součástí výuky je rádžajóga (osmidílná stezka jógy), hathajóga (systém očisty, ozdravění a udržování lidského těla v harmonii), karmajóga (nauka o správném konání), džňánajóga (nauka o mentálních technikách, jako např. meditace, átmavičára apod.), bhaktijóga (cesta oddanosti Bohu) a další.

„Staň se tou změnou, kterou chceš vidět okolo sebe v světě“
-Mahátma Gándhí (1869-1948) - filosof, jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a hnutí za nezávislost


„Žít v souladu“ a zároveň „V korunách“ pro nás znamená totéž jako „Žít Sat-Čit-Ánanda“. Níže Sáí Bába vystihuje ve svém poselství:

"Je svatou povinností člověka znát a prožít základní příčinu vesmíru a všechnu lásku a sladkost, kterou evokuje. Poté může mít neohraničenou blaženost. Všechno trápení je způsobené pocitem odloučení od Zdroje. Člověk je Sat-Čit-Ánanda svarúpa (vtělení Bytí-Vědomí-Blaženosti) a aby mohl být šťastný, musí si být tohoto faktu vědom. Jestliže věří, že není Sat, ale nějaký podřadný princip, vystavený úpadku, rozkladu a smrti, bude pronásledován obavami a nejistotou. Jestliže si myslí, že není Čit, bude ponořen v pochybnostech a rozporech a bude se pohybovat po křivolakých cestách klamu. Jestliže si bude představovat, že není Ánanda, bude zasažen každým přechodným zklamáním a bude mít plnou hlavu starostí po každém banálním neúspěchu. Sat-Čit-Ánanda je základem Vesmíru, a ježto se člověk vynořil z tohoto základu, i on je Sat-Čit-Ánanda."
- Sáí Bábovo poselství z 30.11.2005


Možná právě nyní je čas dotázat se: „Jak se vlastně pohybuji?“, „Jak vnímám sebe?, „Kdo vlastně jsem?“, „Je v tom pohybu zdraví, jímž se vracím do středu?“ Poněvadž právě tímto způsobem se vracíme do středu, obnovujeme zdraví mysli, srdce, těla. Touto zkušeností slaďujeme vzájemný vztah s chodem přírody, s prouděním naší energie, s obnovou zdraví našich těl a našeho ducha.

„Když změníš svoji energii, změníš svůj život“
- Albert Einstein
TERMÍNY ŠKOLY JÓGY PRO ROK 2023 A 2024

11. KURZ

14.-16. dubna 2023
12.-14. května 2023
16.-18. června 2023
15.-17. září 2023
13.-15. října 2023
10.-12. listopadu 2023
8.-10. prosince 2023
5.-7. ledna 2024

Závěrečné zkoušky se budou konat 19. ledna 2024 od 14:00-18:00

12. KURZ

27.-29. říjen 2023
24.-26. listopad 2023
12.-14. leden 2024
16.-18. únor 2024
15.-17. březen 2024
12.-14. duben 2024
10-12. květen 2024
31.5-2. červen 2024

Závěrečné zkoušky se budou konat 14. června 2024 od 14:00-18:00