ŠKOLA JÓGY A SEBE POZNÁNÍ S PROHLUBUJÍCÍ PRAXÍ
ŠKOLA JÓGY ŽÍV V SOULADU V KORUNÁCH

SAMJAMA - ŠKOLA JÓGY A SEBE POZNÁNÍ S PROHLUBUJÍCÍ PRAXÍ

„Tao, které lze postihnout slovy,
není věčné a neměnné tao,
jméno, které lze pojmenovat,
není věčné a neměnné jméno.
Bezejmenné je prapočátkem nebe a země.
Pojmenované je matkou všeho stvoření“

- První kapitola Tao Te Ťing


3 VÍKENDOVÉ SEMINÁŘE (sobota 9:00-19:00, neděle 9:00-17:00) - 54 hodin praxe a NAVAZUJÍCÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ uzavírající celý blok SE ZÁVĚREČNOU CEREMONIÍ NA OSLAVĚ S OBŘADEM OČISTNÉ POTNÍ CHÝŠE A PŘÍMÉM SPOČÍVÁNÍ VE STAVU POZNÁNÍ – více informací pod fotografiemi na konci této strany.

Ať se vydáte kterýmkoli směrem, všude si jako auru ponesete své vnitřní prostředí: hlubokou spokojenost, klid, sounáležitost, klidnou atmosféru, jež vás provází. To je samjama – soulad s kosmickým zákonem, přirozenost, stav sjednocení a obnovy.

Samjama není nic, co pochází zvenčí. Je to květ naší nejvnitřnější přirozenosti.
Samjama znamená stát se tím, čím už jste.
Samjama znamená vrátit se ke své prvotní podstatě.


TERMÍNY:
14.-15. září 2024
16.-17. listopad 2024
7.-8. prosinec 2024


Vedle školy jógy „Žít v souladu v Korunách“, která je akreditována MŠMT, existuje i škola jógy s hlubinnou praxí, cílící více pod povrch, spočívající ze třech víkendových seminářů – SAMJAMA SAT-ČIT-ÁNANDA. Je určená nejen stávajícím lektorům, kteří se chtějí dále rozvíjet, ale zároveň všem bez rozdílu, tedy pro kohokoliv, koho zajímá jóga jako cesta k celistvosti, k sebe Poznání.

V rámci praxe adepta nastává okamžik, kdy dojde k uvědomění, že je třeba se ve své praxi hluboce propojit sám se sebou, ponořit do nitra, do pole Poznání, nalézt to Původní a Přirozené, prozkoumat vše vyjevené, napojit se na Vědomí a hluboké sebeuvědomění, pochopit hlubší souvislosti a poté překonáním duality ukotvit vše jógou zapuštěné do běžného života.

V této souvislosti vnímám jako velice důležitou potřebu osvojit si pro sebe dostupnou formu vnitřní bdělosti, tedy vytyčit si prostor pro pravidelnou rutinu, která chrání před zhroucením se do propadliště minulého. Zde je možno vstoupit do kontaktu se sebou samým, integrovat nazřené do každodenního žití, zlepšovat schopnost vnímání souvislostí, zdravě vyhodnocovat vnější jevy a děje…a co nejvíce spočívat ve stavu hladiny Alfa…odtud nechávat protékat věčné do běžných situací…a s-jedno-covat… Uskutečnit svým vlastním způsobem vlastní plnost.

A právě tato tři, potažmo 4 setkání, sestávající s jemných jógových a kontemplativních technik prohlubují dosavadní školu jógy… je opouštěno koncepční paradigma z mnohých úrovní, související s metodickými pravidly, pomyslnými předpoklady apod.

Co se týče ásánové praxe, je cvičení ásán vstupním těžištěm a nosnou konstrukcí, ne však konečným cílem. Fyzickou sféru včetně fyzické praxe nelze odmítnout, slouží jako základ pro další zkoumání jemnějších úrovní vědomí a bytí (Sat-čit-ananda), je pojímána do sebe, ale zároveň směřuje k mnoha dalším rovinám existence.

V rámci 3 (4) víkendů jsou sdíleny nejenom tradiční principy, praktické poznatky a souvislosti, ale především praktikovány techniky, jež bytost rozvíjí na úrovni fyzična, psyché a duchovna, a to na základě osobní zkušenosti. Prohlubující jógová praxe k daným tématům probíhá formou setkání v počtu max. 12 účastníků. Množstvím informací se jedná o intenzivní seminář, ze kterého si nejvíce odnesou ti, kteří se józe už pravidelně věnují, hledají další inspiraci a rádi by se s jógou posunuli do hlubších rovin. Zůstáváme v úctě k odkazu Mistrů učení Jediného a nauk východu.

Obrať pozornost k sobě a zjisti: „Jsem schopna ocenit jemnou krásu bytí, vědomí, útulek prázdnoty blaha, uctěním dokonalého a vnést ducha meditace do každodenní situace?“ a „Jsem schopna vychutnávat Přítomnost, Jasnost, Čistotu, Přirozenost, Krásu?“

TEMATICKÉ BLOKY:
1. speciální jin-shiatsu-kranio jóga pro éterické tělo a regeneraci nervové soustavy, nervus-vagus, technika do-in (tai-in) a hogudo shiatsu (meridiány a marmové body), teorie o sovislostech jógy, shiatsu a TČM, očista dle orgánových hodin v rámci období jaro-léto-pozdní léto-podzim-zima, léčivé zvuky pro podporu jednotlivých orgánů, ki-shi boub pro 5 orgánových sestav, o shiatsu masáži do hloubky a prakticky, pokročilé pránájámy, qi-gon 5 elementů, praxe vnitřního úsměvu, technika uzemnění (základ léčitelské praxe), meditace
2. čakrová jóga a umění vnímat stav jednotlivých subtilních center, archetypy duše vč. detailní sestavy pro smyslové orgány, dechová cvičení pro jednotlivá energetická centra, jóga horského taoismu, qi-gong hyn qouan, práce s energetickými centry pro uchování energie, meditace a dechová technika ananda mandala
3. jógové krije – hlubinná praxe, shatkarmas (detailní průnik očistnými technikami pro uchování energie vč. praxe, očista hlavových center, zahájení detoxikace těla - očista jater – objasnění techniky, jóga pro podporu imunity sestavou k aktivaci lymfy – detailně, rozvinutá zevní a vnitřní pránájáma pro harmonizaci a psychohygienu, techniky pro ozdravění smyslových orgánů, pránická výživa, transmutace (ódžas), átmavičára, sankalpa, čidákáša dhárana.

KONTRAINDIKACE: Aktuální bakteriální či virová infekce, panická ataka, schizofrenie, mentální poruchy, hraniční poruchy, epilepsie.

PROSTOR: Výuka probíhá v prostoru Zen Touch YOGA shala (součást studia Ještěrka), Ke škole 1388, Mníšek pod Brdy - spodní roh budov, vchod nejblíže škole. Zároveň může výuka probíhat i v prostoru V korunách, V stráni 11, Praha-Košíře.

DOPRAVA: busem 20 min. ze Smíchovského nádraží (Praha) č. 317, 319 nebo č. 320 na náměstí F. X. Svobody (Mníšek pod Brdy). Autem z Prahy 15 min. (Exit 18). Parkování přímo před objektem.

CENA: 9990,- Kč obsahuje:

podrobná skripta o očistných krijích, jógových souvislostech, technikách a sestavách

ESENCE POSVÁTNÉHO – věčné učení o překročení konceptu těla a duality se zvědomělými vhledy do vlastní celistvosti

certifikát o odchozené praxi

čaj a drobné frutariánské občerstvení (sezónní ovoce, ořechy apod.)

ubytování (je možné v rámci pohostinnosti majitelky studia zdarma ve vlastním spacáku s karimatkou na místě)

soukromé zázemí (kuchyňka, toalety, sál, šatny)


každý víkend je zakončen zvukovou vibrační lázní (koshi zvonkohry, ladičky, křišťálová pyramida, tibetské mísy), stimulující imunitní systém, odblokovávající podvědomé vzorce, uvolňující mysl, nabíjející energií, zlepšující duševní a emoční čistotu a satsangem.

V neděli je vždy příležitost k účasti na Óm Chantingovém kruhu ve stejném prostoru od 20:00-21:30 zdarma.

Chvíle volna lze využít pro odpočinek v malebném Mníšku p. Brdy (individuální procházka po okolí brdských lesů, areálu Skalka s křížovou cestou, okolí zámku a zámeckých rybníků, v zámeckém parku, přilehlém parku Pivovárka nebo spočinutí na náměstí F. X. Svobody v kavárně Malý Mnich, Patina house či restauraci Lískovka skvér apod.)

JARO V KORUNÁCH, KDE ŽIJEME V SOULADU JARO V KORUNÁCH, KDE ŽIJEME V SOULADU JARO V KORUNÁCH, KDE ŽIJEME V SOULADU JARO V KORUNÁCH, KDE ŽIJEME V SOULADU JARO V KORUNÁCH, KDE ŽIJEME V SOULADU JARO V KORUNÁCH, KDE ŽIJEME V SOULADU JARO V KORUNÁCH, KDE ŽIJEME V SOULADU JARO V KORUNÁCH, KDE ŽIJEME V SOULADU JARO V KORUNÁCH, KDE ŽIJEME V SOULADU
NAVAZUJÍCÍ ZÁVĚREČNÁ CEREMONIE NA OSLAVĚ S OBŘADEM OČISTNÉ POTNÍ CHÝŠE A PŘÍMÉM SPOČÍVÁNÍ VE STAVU POZNÁNÍ

Víkendové setkání uzavírající celý blok ŠKOLY JÓGY A SEBE POZNÁNÍ S PROHLUBUJÍCÍ PRAXÍ SAMJAMA SAT-ČIT-ÁNANDA.

Víkend se děje v duchu zpřítomnění, mouny, působení učení neduality a vnitřního Gurua, v odrytí Pole (běžné vědomí, mája) zastírajícího bezprostřední vnímání Plnosti, v poli samoosvobozování skrze integraci vědomí přítomnosti „Já jsem“ a obracení se do podstaty, bez směřování k tělu jako oddělené individuální osobě, nýbrž k pochopení překročení konceptu těla a duality. V Mlčení/ Tichu (mouna) dokonalé upadéše, v Míru…zůstávaje ve své esenciální přirozenosti a pronikaje všemi hloubkami Sebe Sama… Uskutečnění nejvyšší Pravdy bez debat a argumentování…

„Duše putuje prostorem a nespočine v klidu, dokud se nespojí, aby dotvořila Univerzum, získala klenot života…skutečným cílem je dojít ke Zdroji, z nějž jsme vyšli…a kruh je uzavřen.“

Stav, kdy není kam jít, není v co věřit… dojde k uvědomění sama sebe…a jakmile to víš, najdeš svůj cíl, který je od počátku uvnitř tebe, je v tobě“


KDY: 17.-18. května 2025 (sobota příjezd 9:00 – neděle odjezd 18:00)

KDE: PROSTOR v SRDCI PŘÍRODY Velkopolského mlýna, v zastoupení všech elementů, tedy v blízkém doteku řeky OSLAVY, pod skálou a širou oblohou, s ohňovým rituálem

Celou dobu je tu jen tento prostor a jeho Jedno-Duchost i Krása prostoru Prakrti. Útulna Prázdna. Prázdno je tu pro nás, abychom do něj vstoupili a naplnili jej po okraj námi…žádná barva neruší tón prostoru, žádný zvuk nemaří rytmus věcí, žádné gesto se nevnucuje harmonii, žádné slovo neruší jednotu prostoru, všechny pohyby jsou prováděny JEDNO-DUŠE a PŘIRO-ZEN-ě…ve skutečné svatyni…

(mj. pojem ZEN je odvozen ze sanskrtského slova dhjána (meditace). Tvrdí, že skrze zasvěcené rozjímání lze dosáhnout nejvyššího sebeuvědomění)

S SEBOU: vlastní stan pro každou bytost, spacák, karimatku, pohodlné oblečení, ručník navíc, cvičební podložku, podsedák nebo deku. Pro potní chýši s sebou: lehké, dlouhé triko či šátek kolem těla z přírodního materiálu.

Upozornění – obřadu by se neměly účastnit ženy v průběhu menstruace. Důvod je ten, že toto období je pro ženu silným očistným procesem samo o sobě. Potní chýše se nedoporučuje osobám s vysokým

krevním tlakem a s psychickými poruchami. Těhotenství je taktéž kontraindikací. Případné dotazy rádi odpovím.

PARKOVÁNÍ: do 30 m. od umístěných stanů

POČET ÚČASTNÍKŮ: 12

CENA: 900,- je určena pouze pro průvodce rituálem potní chýše (v původní tradici se přinášely dary pro „Firemany“ – ty, kteří udržují oheň a nosí kameny, a pro toho, kdo rituál vede. V dnešní době tuto výměnu energie řešíme formou vědomého příspěvku průvodcům), ostatní ZDARMA

STRAVA: není součástí – (v den sobotní je doporučován půst, případně velmi lehounká výživa v den páteční i sobotní). V neděli doporučeno totéž. V ostatních případech je nutno zařídit se dle vlastních možností. Případně možno navštívit některou z prodejen výživy v blízké Náměšti nad Osalvou.

O OČISTNÉ POTNÍ CHÝŠI:
Potní chýše je o bdělé přítomnosti všech účastníků po celou dobu obřadu. Stav, ve kterém se člověk během obřadu nachází, zprostředkuje otevření vlastního srdce, které je obydlím našeho pravého Já. Vzniká napojení na moudrost odkazů našich předků, objevují se odpovědi na existenciální otázky. Během procesu mohou být překonány hranice vědomí, stejně jako omezení mysli, či komfortní zóny fyzického těla. To umožnuje rozpuštění myšlenkových vzorců, např. nedůvěry, pochybností a strachů. Obřad otevírá účastníkům příležitost k sebepřijetí, zdravému sebevědomí v pokoře, k překonání hranic vlastního ega a přijetí zodpovědnosti za své chování a jeho následky, zejména ve vztahu k ostatním bytostem a k přirozeným zdrojům přírody, Matky Země.

Na přípravě místa a ohně se podílejí všichni účastníci obřadu. Po přípravách Ohně, kamenů, chýše a po osobní přípravě se účastníci obřadu posadí uvnitř zatemněné chýše okolo díry v Zemi, kam se postupně nosí rozžhavené kameny, symbolizující naše předky – náš původ a jejich moudrost-paměť. Kameny se průběžně ve čtyřech kolech polévají vodou, za účelem vzniku horké páry, která proniká a působí na všech úrovních lidské bytosti (tělesnost, smyslové vnímání, funkce mysli, duchovní spojení duše s Bohem). Celý obřad je zakončen sdílením.